Google Earth 7.3.4.8642

Google Earth 7.3.4.8642

Google – 0,8MB – Freeware – Android
ra khỏi 1326 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Google Earth là một thế giới ảo, bản đồ và chương trình thông tin địa lý mà ban đầu được gọi là Earth Viewer, và được tạo ra bởi Keyhole, Inc, một công ty được mua lại bởi Google vào năm 2004. Nó bản đồ trái đất bởi sự áp đặt của hình ảnh thu được từ vệ tinh hình ảnh, nhiếp ảnh trên không và thế giới 3D GIS.

Từ điểm đến phổ biến như Maui và Paris, để đạt đến của vũ trụ, nhà hàng địa phương và các trường học, Google Earth đặt một sự giàu có của trái đất và không gian hình ảnh và thông tin địa lý khác ngay trên máy tính của bạn. Xem hình ảnh vệ tinh của nhà thời thơ ấu của bạn, đọc bài viết từ Wikipedia hoặc xem các hình ảnh của các thiên hà xa xôi từ kính viễn vọng không gian Hubble. Google Earth là miễn phí cho sử dụng cá nhân. Không có đăng ký là bắt buộc.

Kể từ phiên bản 5.0 Google Earth có sẵn trong 41 ngôn ngữ.

Tổng quan

Google Earth là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Google.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.922 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Earth là 7.3.4.8642, phát hành vào ngày 17/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.1.8.3036, được sử dụng bởi 32 % trong tất cả các cài đặt.

Google Earth đã chạy trên hệ điều hành sau: Android. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của Google Earth đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google Earth!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.922 UpdateStar có Google Earth cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại